Invest: Overskuddet i virksomheden investeres

12 mar
Obligationer er den sikre investering (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer er den sikre investering (Foto: investeringsforum.dk)

Er der overskud i virksomheden? Så er det måske hensigtsmæssigt at få penge investeret efter virksomhedsskatteordningen – de såkaldte VSO’er er bestemt en god måde at få penge til at yngle indenfor firmaets regi. Akkumulerende investerings- eller hedgeforeninger siger loven*, at man gerne må sætte pengene i. De ellers meget strenge krav gør, at det ikke er lovligt at sætte penge i enkeltaktier som for eksempel Novo, A.P. Møller Mærsk, Microsoft eller andre multinationale aktieselskaber. Det er altså også en mulighed, at sætte midler i rentebærende obligationer og akkumulerende investeringsforeninger eller de såkaldte hedgefonde – og dér er formuen placeret godt.

Langsigtet afkast

Med hedgefonde og investeringsforeninger i sigte er der udsigt til, at man virkelig kan skaffe sig holdbare og langsigtede investeringer, så der skabes ro og afklarethed i porteføljens balance. Det er godt for virksomheden, og dermed godt for dig som investor, der har brug for at få et godt udbytte ud af alle dine anstrengelser. Penge investeret i virksomhedsregi kan være virksomhedsejerens sikkerhed for fremtiden og de særlige skatteregler, gør det muligt ”at isolere” pengene til de igen skal i omløb, reinvesteres eller andet. Til den tid kommer der naturligvis et spørgsmål om, at den investerede sum skal beskattes. Sådan er det.

Enhver virksomhedsejer har et ønske om at få mest muligt ud af arbejdet med at drive egen virksomhed, og derfor er virksomhedsskatteordningen attraktiv at overveje, så overskuddet bliver placeret rigtigt og mest fordelagtigt.

Hold midler adskilt

Helt konkret anbefaler mange eksperter altid, at man holder midler adskilt i to separate afdelinger. Virksomhedens for sig i de forskellige investeringsforeningsafdelinger. Alt opdeles for sig hos pengeinstituttet, der opretter særskilt depot og også en særskilt konto – På den måde er det meget lettere for investor og for revisor at lave regnskab, skat og opgørelse over formuen.

Brug for professionel vejledning? Find en finansiel rådgiver, der er uvildig, tillidsvækkende og troværdig i sin gøren og laden. Søg second opinion – det er trods alt dine penge det handler om.

*Jævnfør Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2.

Læs mere om at investere – klik her

 

Få meget mere information om at investere via disse links:

Investeringsforeninger eller hedgefonde – de er kommet for at blive

Investér i de udenlandske aktier

Investering i aktier og obligationer giver godt afkast på længere sigt.

Investeringsforeninger eller hedgefonde – de er kommet for at blive

04 mar
Bliv ekspert i at investere eller få hjælp (Foto: finans.tv2.dk)

Bliv ekspert i at investere eller få hjælp (Foto: finans.tv2.dk)

De gode selskaber er som regel også altid en god investering. Gør derfor som stadig flere danskere gør; invester i forening eller i en hedgefond , hvor du møder en fuldt deklareret risiko.

Når der skal investeres, er det ofte den sværeste disciplin at få nok diversifikation ind i porteføljen. Det er det fordi, man som privat investor kan have svært ved at have så store summer investereret, at det er muligt at få midler placeret alle de rigtige steder – altså i alle aktivklasser og indenfor alle de områder, der giver nok spredning.

Med penge placeret i ift’er, hedgefonde eller mest udbredt i investeringsforeninger, kan du få en godt beskrevet omkostningsstruktur og dermed kan du være investeret i et beskrevet produkt. Søg altid en investeringsforening eller en pålidelig hedgefond med en troværdig historik og en beskrivelse, der virker god. Vælg altid en deklareret investering, hvor du kan se, hvad det er du lægger dine penge og dermed din tid i.

Gør blikket skarpere i forhold til risiko i de turbulente tider

Siden året 2008 har volatiliteten – det vil sige ustabiliteten – været fremherskende på finansmarkederne. Det er gået frem og tilbage – op og ned – kurserne har ikke været til at regne med. Som en ganske almindelig investor, har det været svært at navigere i de til tider meget oprørte farvande. Fordi det har været så svært, at investere og se ”rigtigt” og fordi vejen frem alligevel ikke, trods svære tider, er at lægge pengene hjem under hovedpuden, så er der mange flere, der nu vælger at entrere med de professionelle formue- eller kapitalforvaltere – der er simpelthen kommet en større efterspørgsel efter ekspertviden og ikke mindst know-how, der kan tænke i langsigtede og velovervejede dispositoner, hvor der skabes et ordentligt afkast.

Sammenlign altid

Investeringsforeninger, kapitalforvaltere og hedgefonde kan sammenlignes på tværs gennem de redskaber som blandt andet MSCI World tilbyder – her kan man få overblik, så det er tydeligt, hvem der har præsteret bedst, og hvem man skal overveje at investere i en ekstra gang.

Klik videre og læs meget mere om at investere

 

Se flere blogindlæg om at investere:

Dit valg, din risiko – men du skal investere med stor omtanke

Den globale og multinationale udsigt er vigtig når du investerer

Kig globalt når du skal investere

Hvad skal der til for at blive Private Banking kunde?

13 feb
Tjek forskellige institutters muligheder for private banking (foto formuepleje.dk)

Tjek forskellige institutters muligheder for private banking (foto formuepleje.dk)

I nogle pengeinstitutter er det svært at blive private banking kunde og i andre ganske nemt – Der er virkelig forskel på niveauet, for hvad der kræves, for at komme i liga som Private Banking kunde. Nogle steder er det væsentligt lettere, at komme til at blive Private Banking kunde end andre steder. Der er stor forskel på denne forjættede betegnelse af særligt udvalgte bankkunder og på, hvad der skal til for at træde ind i de kredse, som betegnelsen lokker med.

I toppen over Private Banking tilbydende kunder ligger SEB, hvor kunden skal have hele 25 millioner kroner i likvid formue, for overhovedet at komme i betragtning. En kort opsummerende liste ser således ud:

 • SEB, regel om likvid formue på 25 millioner kroner.
 • Danske Bank, ingen fast grænse for formueforholdet – det aftales nærmere.
 • Nordea, regel om likvid formue på 1,5 millioner kroner.
 • Ringkøbing Landbobank, der er ikke nogen fast grænse for formueforholdet.
 • Sydbank, regel om en likvid formue på 2 millioner kroner.

Og ja – Private Banking kunder får altså mere

Alle mennesker, både dem med høj og dem med lav indtægt, har behov for bankkonti, kreditkort og de ganske almindelige bankydelser, for at kunne klare sig i et vestligt, kapitalistisk og moderne samfund. Når det gælder Private Banking kunden kommer bred og mere tilbundsgående Private Banking rådgivning, der rækker ud over og dækker investeringsområdet, til. Den særlige Private Banking rådgivning bliver varetaget af specielt uddannede bank- og investeringsrådgivere, der kan håndtere de mere komplekse formueforhold, særlige skatteforhold og til dels også investeringsstrategier, af den mere udvidede slags – altså reel porteføljepleje og optimering.

Klik her og læs meget mere om Private Banking

Investér i de udenlandske aktier

28 jan
Lad være med at smide alle pengene et sted (foto formuepleje.dk)

Lad være med at smide alle pengene et sted (foto formuepleje.dk)

Når der skal investeres i aktier – skal man huske at sætte penge i de udenlandske af slagsen. Brasilianske aktier har til eksempel, et godt potentiale for, at genere et acceptabelt afkast. Grunden er blandt andet, at landet skal være vært for World Cup i 2014 og Olympiaden, der skal foregå i 2016.

Brasilien bliver favoriseret af stigende aktivitet for: Turisme, detailhandel, bygge- og anlægsvirksomhed, telekommunikation og også tranport. Det vil sige, at disse højt eksponerede sektorer, kan der være en fordel i at investere i – hvis man altså tror på, at de to verdensomspændende sportsbegivenheder trækker kapital til.

Kommunikation og bedre transport

Der bliver brug for bedre og meget stabil telekommunikation, bedre elforsyning, flere og bedre produkter efterspørges, der bliver brug for, at man let kan navigere og transportere sig fra a til b og det bliver vigtigt, at man kan skabe solide løsninger for alle de mange mennesker, der skal besøge landet under de to store sportsstævner.

Volumen VIL kræve øgede investeringer all-round

Herudover er det faktum, at der simpelthen er samlet rigtig mange mennesker på et sted, noget der gør, at der volumen af varer i det hele taget øges. Brasilien selv skal ud og investere i infrastruktur, teleløsninger og andet der kan få arrangementerne til at lykkes godt – alene det er et incitament til øget vækst.

Indirekte investering er også en mulighed

Er man ikke selv tryg ved at investere i de brasilianske aktier, kan man vælge at gå gennem andre kanaler. Man kan vælge investeringsforeninger, der indirekte er vendt mod det sydamerikanske og dermed det brasilianske marked, og man kan vælge internationale aktier, der er væsentligt eksponeret mod Brasilien. De internationale aktieselskaber, der sælger eller køber varer eller ydelser, er et mere diversificeret sats end de ”rene” lokale brasilianske aktier.

Klik ind og læs mere om investeringer

Få mere nyttig information om investeringer:

Aktietips, investeringer og andre råd

Investeringers succes er præget af, hvor du bor

Strategier for investeringer

Værd at vide om risikominimering

09 jan
Opnå gevinst ved brug af risikominimering (foto dr.dk)

Opnå gevinst ved brug af risikominimering (foto dr.dk)

Mange køber aktier som en investering til fremtiden, og det er derfor en vigtigt at mindske risikoen for tab mest muligt.

Aktier er en investering – og de viser sig ofte at være en bedre forretning end eksempelvis obligationer. Der er mulighed for et større afkast, men samtidigt påtager investoren sig også en større risiko. Det er derfor vigtigt, at man som investor har gjort sig bevidst om denne risiko og er indstillet på de konsekvenser, som et aktiekøb kan føre med sig.

Som investor kan du dog gøre forskellige tiltag, som kan minimere de risicis som der er ved aktieinvesteringsformen. I de nedenstående afsnit kan du læse om de tiltag, som du som aktionær med fordel kan anvende dig af.

En alsidig aktieportefølje

Sammensæt en stærk portefølje ved at investere i aktier på tværs af markeder og brancher – og sørg for at den ligeledes indeholder aktier fra mere og mindre konjunkturfølsomme organisationer. På den måde undgår du, at hele din investerede kapital tabes og forsvinder, blot fordi en enkelt aktie går ned.

Suppler din portefølje med obligationer

Obligationer har en lang lavere risiko end aktier, og det er derfor en god idé at supplere din portefølje med dem for at risikominimere.

Tænk langsigtet

Det er vigtigt, at du investere med et langsigtet perspektiv og tilpasser din portefølje herefter, da det er for omkostningsfuldt at hoppe ind og ud af markedet hele tiden.

Glem følelser

Som aktionær er du selv en risiko for din investering. Du kan som menneske blive påvirket til at tage nogle irrationelle eller forkerte valg igennem dine følelser, som kan skade dit endelige afkast. Det er derfor vigtigt, at du ikke lader dig rive med, når aktierne går ned.

Investeringsforening

Du kan med fordel investere din kapital igennem en investeringsforening. Du får en andel i investeringsforeningen, og de giver dig løbende pleje af din kapital og sikre dig en god risikospredning på forskellige aktier og brancher.

Du kan læse mere omkring aktier og risikominimering hos formuepleje

Dit valg, din risiko – men du skal investere med stor omtanke

03 dec
Det vigtigste er at du ved hvad du laver (foto hansentoft.dk)

Det vigtigste er at du ved hvad du laver (foto hansentoft.dk)

Risiko og mulighed for stort afkast følges ad – det er sikkert. Og med en stor risiko er du aldrig helt sikker på, at dine investeringer ikke går tabt. Den skinbarlige sandhed er uomtvistelig, det har mangen en investor måtte sande. Risiko og afkast følges nemlig altid ad og det fristende budskab ”tag chancen og tjen penge – mange penge hurtigt” kan være lokkende, men pas på, førend du foretager sådan et valg. Det er en sandhed, som man møder mange steder i finansverdenen – ikke kun når det gælder investering.

 1. Tænk før du investerer
 2. Hav en klar strategi for tid og afkastforventning
 3. Vær kritisk og ydmyg

Risiko eller mere risiko

Tænk for eksempel på flekslån, de er altså en hel del mere risikable – især når de så oven i købet er rentefrie – sparer man så omvendt op alt imens man sparer på sine flekslån, er de jo potentielt en mere givtig forretning end de fastforrentede lån, der er langt mere sikre og samtidig dyrere for enhver forbruger – på den korte bane!!!

Husk at de forjættende løfter sjældent holder vand – det er ingen garanti når en kapitalforvalter siger at 9 ud af 10 investorer fik et afkast på mere end 10% sidste år – for det fremtidige afkast har jo intet at gøre med det der har været – det fortidige er ikke nutid.

læs mere investeringsstof hos http://www.Formuepleje-invest.dk

Investering i aktier og obligationer giver godt afkast på længere sigt.

14 nov
Der er muligheder i investering både lokalt og nationalt (Foto: analystinvestments.co.uk)

Der er muligheder i investering både lokalt og nationalt (Foto: analystinvestments.co.uk)

Hvad enten man ønsker at investere i aktier i danske eller udenlandske virksomheder, kan man med fordel lægge mærke til regnskabsaflæggelser, se på hvad der bringes i nyhederne, som influerer finansmarkederne og sidst, men ikke mindst rådføre sig med eksperter, der kan rådgive udi, hvordan man investerer formuen bedst muligt.

De internationale aktier

Aktiekøb eller aktiespekulation skal gerne være globalt funderet. I forhold til internationale investeringer er det vigtigt, at være bevidst om track-record for de internationale firmaer – er der en god historik, at binde selskabets afkast op på? Og er aktieselskabet i det hele velbeskrevet og velrenommeret?

Invester globalt – og tænk også i Emerging Markets

Når det kommer til investeringer i internationalt farvand, så kan det være godt med rådgivning og vejledning i, hvad der er en god vej at gå, og hvilke ting man skal holde sig væk fra. Her kan en kapitalrådgiver hjælpe til.

De danske aktier

For eksempel er et selskab som Novo Nordisk enormt betydningsfuldt, indenfor C20 indekset. Novo aktien er danskernes favoritaktie og de allerfleste analytikere ser meget positivt på den store medicinalvirksomheds potentielle evne til at tjene penge ind til investorer og skabe afkast. Der er stort fokus på diabetes og på at behandle sygdommen, som stadig flere desværre lider af. Diabetes’ udbredelse er trist, men det er der, hvor indtjeningen for Novo er stadigt stigende.

Mange finansielle rådgivere har en købsanbefaling på Novo aktien – den generelle holdning er at Novos potentiale er undervurderet, og derfor mener sagkundskaben ikke at aktien er indpriset korrekt – Der er altså mere fortjeneste at hente i Novo aktien.

Vejledning til køb af de danske aktier kan du naturligvis læse dig til, men det er også muligt at finde råd og hjælp hos din bank eller hos din, gerne uvildige, formueforvalter.

Klik og læs mere investeringsstof hos Formuepleje-invest.dk

Aktieinvestering – sådan skal du ikke gøre

06 nov
Du skal tænke dig godt om inden du investerer (foto formuepleje.dk)

Du skal tænke dig godt om inden du investerer (foto formuepleje.dk)

Hermed en række ting du ikke skal gøre, når du vil investere:

 • Stol ikke på gårsdagens vindere – Man skal aldrig stole på, at de aktier der steg i går vil stige igen i morgen. På den måde kan man ikke regne med, at gårsdagens succeser bliver morgendagens.
  Til eksempel performede BRIK landene fint for nogen tid siden, men det gør de ikke længere; brasilianske aktier, der så så lovende ud er den sidste tid faldet med mere end 25 procent – russiske aktier er faldet med 10 procent og de indiske værdipapirer er cirka 11 procent mindre værd i forhold til sidste år.
 • Glem aldrig den tidshorisont du har valgt – de korte afkast og muligheden for de hurtige gevinster er IKKE en god strategi, at følge – derfor skal du vælge den fra. Når man fejlagtigt satser på at være meget afkastfokuseret – på den korte bane – bliver man ofte skuffet over det afkast, der reelt kommer ud af anstrengelserne – måske man faktisk også forfalder til at sælge før tid, fordi man bliver grebet af panik og så går man altså glip af det langsigtede potentiale for vækst, som højst sandsynligt er i den investering man har foretaget sig – DERFOR; vær altid fokuseret på de langsigtede strategier og de langsigtede afkast, der venter forude.
 • Drop grådigheden; der er kun den hårde vej som privatinvestor og det er til enhver tid at holde sig til de mest klassiske investeringsdyder – Man kan ikke udvælge én aktivklasse, som vedbliver at gøre det godt år efter år, og derfor er det vigtigt at have en kompleks portefølje, der er sammensat af mange forskellige dele.

Læs meget mere om at investere hos http://www.Formuepleje-epikur.dk

Investering: 4 ting du bør undgå

29 okt
Invester kun med den rette viden (foto opportunismagazine.com)

Invester kun med den rette viden (foto opportunismagazine.com)

Fire fejl der skal undgås. Helt basalt – og så er du på vej til at blive en bedre investor.

Det kan være svært at investere rigtigt. Og det kræver noget af den, der gør det.  Der er komplicerede økonomiske sammenhænge og der kan være store følelsesmæssige eller psykiske udfordringer forbundet med at investere sine frie midler RIGTIGT. Der er en række ting, som bør være på plads, når man går i gang med at allokere sin tid og sine penge til investering.

Disse fire ting, skal man i hvert fald gå udenom, når man går investeringsvejen

 • Placér ikke alle æg i den samme kurv

Diversifikation indenfor investering er vigtigt. Det betyder, at der skal være spredning i porteføljen, og at der skal være forskellige papirer, brancher og lande repræsenteret når man investerer. En tommelfingerregel, som kan være svær at leve op til, siger, at der skal være minimum 20 forskellige aktier, som man er investeret i .

 • Realisme i forhold til egne evner

Det kræver viden og indsigt i den komplicerede disciplin investering; for at man ser rigtigt. Man skal huske på at investering både skal være en investering når det går godt, og når det går ned ad bakken. Held er ikke kompetence.

 • Viden om afkast og resultater

Viden om, hvad dine investeringer har givet i afkast, er vigtig. Det er væsentligt at skelne mellem renter og udbytte – ligesom det er vigtigt, at have en korrekt oversigt over afkast efter skat – det kræver en nøjagtig komparativ analyse; for kan man ikke se, hvad afkastet er så kan man jo ikke vide, om man har investeret godt.

 • For lille risiko?

Ligesom man kan have for stor en risiko, så kan man også have for lille. Når man har en lang investeringshorisont – altså mere end 10 år – bør man overveje, at gå op i risikoniveau; for der er nemlig lang tid, at ”høste” investeringsresultater i.

 

Klik for mere læsestof om investering

Emerging Markets – nok en investering værd

21 okt
nøglen til en sund investering er en bred portefolie (foto rusbase.com)

nøglen til en sund investering er en bred portefolie (foto rusbase.com)

De sidste 15 til 20 år er der indført en lang række politiske og sociale reformer indenfor verdens økonomier, således også indenfor de såkaldte Emerging Markets – derfor er de upcoming eller Emerging Markets – lidt mere sikre, at investere i end de har været tidligere.

Drible udenom kriserne

Kriser var der nok af på Emerging Markets i slutningen af 90erne; valutakrise i Asien, Tequila-krise i Mexico, den såkaldte Samba-krise i Brasilien samt Rusland krisen i 1998. Og der vil komme flere – herom ingen tvivl.

Emerging Markets en naturlig del af porteføljen

Det er attraktivt, at investere i både aktier og obligationer i vækstlande – aktierne, man har mulighed for at investere i for nuværende billige, og de fleste eksperter er enige om, at det er på Emerging Markets, at der vil opleves den højeste vækst i de år, som kommer. Helt konkret er det forventeligt, at der blandt vækstlandene eller på de Emerging Markets, vil tegne sig en vækst på 60 til 65 procent indenfor de kommende 20 år. Så derfor; for den langsigtede investor er de lave kurser lige nu attraktive – et realistisk praj, når man tænker investeringssammensætning, er at der skal være et sted mellem 10 og 20 procent af ens portefølje placeret i investeringer i  Emerging Markets. Ikke mere – da man så i for høj grad vil være eksponeret mod for meget volatilitet.

 

Klik og læs om at investere

Haikusushi.dk

Om investeringsmuligheder og formuepleje